Sahha

In: Other Topics

Submitted By khushal
Words 12759
Pages 52
KOT HOVEDTAL 2012
Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012
90000

80000

ansøgere

70000

60000

50000

40000

Optagne

30000

20000

Afviste

10000

0
03 04 05 09 10 78 79 06 08 11 82 83 87 90 91 01 02 86 94 88 92 93 95 96 97 19 19 19 19 19 98 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 12 77 80 81 84 85 89 99 00 07

Den Koordinerede Tilmelding
1. udgave

FIVU 2012

side 2

INDHOLD

Københavns Universitet Copenhagen Business School – Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet Aarhus Universitet Aalborg Universitet Det Kongelige Danske Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Det Informationsvidenskabelige Akademi Designskolen Kolding Arkitektskolen Aarhus Professionshøjskolen Metropol, University College Professionshøjskolen UCC (University College) Professionshøjskolen Sjælland University College Professionshøjskolen Lillebælt University College PH UC Syddanmark Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen University College Nordjylland Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Københavns Erhvervsakademi (KEA) Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi SydVest Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Dania Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Den Frie Lærerskole Ingeniørhøjskolen i København - University College Ingeniørhøjskolen i Aarhus Pharmakon

side 3

FORKLARING TIL OVERSKRIFTERNE
Statistikken viser i 1. kolonne et løbenummer, som kan bruges, hvis man får sorteret i filen og vil vende tilbage til den oprindelige rækkefølge. 2. og 3. kolonne er samtlige optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding, først optagelsesområdenummeret og…...

Similar Documents