Alternatív Hitelszolgáltatások Megjelenése Magyarország Fogyasztói Hitelpiacán

In: Business and Management

Submitted By holleau
Words 22739
Pages 91
Budapesti Mőszaki Fıiskola Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai Kar

Alternatív hitelszolgáltatások megjelenése Magyarország fogyasztói hitelpiacán

Budapest 2009

0

Tartalomjegyzék
Bevezetés..........................................................................................................................3 1 Fogyasztói hitelszolgáltatások ...............................................................................4 1.1 A fogyasztói hitelnyújtás, mint pénzügyi mővelet ....................................... 4 1.1.1 A hitelügyletben résztvevı természetes, és jogi személyek ..................... 4 1.1.2 A hitelfelvétel célja, az anyagi támogatás jellege..................................... 5 1.1.3 A hitel törlesztése...................................................................................... 5 1.1.4 A hitel biztosítékai .................................................................................... 7 1.2 A fogyasztói hitelnyújtás, mint szolgáltatás ................................................. 8 1.3 A fogyasztói hitel, mint a pénzügyi közvetítırendszer eszköze .................. 9 1.3.1 Hitelnyújtással foglalkozó pénzügyi szolgáltató intézmények ............... 12 1.3.2 Hitel, és kockázat .................................................................................... 13 1.4 A hitel, mint a pénzteremtés eszköze .......................................................... 14 1.4.1 Hitelpénz teremtésére alkalmas gazdasági szereplık ............................. 14 1.4.2 Az alapvetı pénzteremtı mőveletek....................................................... 14 1.4.3 A pénzteremtı mőveletek jegybanki szabályozása ................................ 15 1.4.4 A pénzteremtés jogi szabályozása .......................................................... 15 1.5 A fogyasztói hitel, mint…...

Similar Documents

Közösségi Közlekedés Finanszírozása

..................................................................................................... 13 2 Perge Bianka Mathias Corvinus Collegium I.évfolyam Megoldási javaslat a hatékonyabb közösségi közlekedés finanszírozására 2012.június Bevezetés: Magyarország gazdasági fejlődésének és az állampolgárok életminőségének meghatározó eleme a működőképes közösségi közlekedési szolgáltatások rendszere. Az elmúlt néhány évben több közlekedési vállalat csőd közelbe kerülésével nyilvánvalóvá vált, hogy a közösségi közlekedés fenntartásához már nem elegendőek a rövid távú, tűzoltás-szerű megoldási kísérletek, struktúra- és paradigmaváltásra van szükség. A közösségi közlekedés a magyar GDP 7-9%-át adja. Magyarország a 2011-es költségvetésben szigorúan közösségi közlekedésre 240.153 millió forintot költ, ebből a vasút 181.153 millió Ft, a Volán 27.000 millió Ft-tal, a BKV 32.000 millió Ft-tal részesedik. Ezek az összegek nem tartalmazzák a Közlekedési Operatív Program önrészeit, az egyes társadalmi csoportok utazási kedvezményeit (fogyasztói árkiegészítés 2011. évben 109.000 millió Ft), a 4-es metró építését (27.680,0 millió Ft) és a közösségi közlekedés akadálymentesítését (1.128,4 millió Ft).1 Magyarország nem egyedülálló Európában ezzel a problémával, a legtöbb OECD tagországban hasonló jellegű problémák merülnek fel. A közösségi vállalatok nullszaldós működése szinte elképzelhetetlen, a közösségi közlekedés a klasszikus mikroökonómiai értelemben csak veszteséges......

Words: 3774 - Pages: 16

Gólt Szerez a Gazdaság

... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK __________________________________________________4 TÁBLÁZATJEGYZÉK ___________________________________________________5 ÁBRAJEGYZÉK ________________________________________________________5 1. BEVEZETÉS __________________________________________________________8 2. KONCEPCIONÁLIS HÁTTÉR _________________________________________10 2.1. ÜZLET A LABDARÚGÁSBAN _______________________________________10 2.1.1. CSUPÁN FUTBALLCSAPAT? NEM. FURBALLVÁLALLAT. ____________11 2.1.2. Mik állnak a gazdasági fellendülés hátterében? _________________________11 2.1.3. Az öngerjesztı folyamat ___________________________________________13 2.1.4. Az üzleti alapon mőködı futballtársaság legfıbb bevételei ________________14 2.2. A FOGYASZTÓI PIAC ______________________________________________14 2.2.1. A versenyek, mérkızések helyszíni megtekintése a sportfogyasztók esetében___16 2.2.2. Jegy- és bérletárak növekedése ______________________________________17 2.3. A KÖZVETÍTÉSI-JOGOK PIACA _____________________________________18 2.3.1. A televíziós jogdíjak növekedése és annak mértékének szemléltetése _________19 2.4. A SZPONZORI PIAC ________________________________________________23 2.4.1. A szponzori piac szereplıi__________________________________________23 2.4.2. A szponzor és a szponzorált céljai____________________________________24 2.4.3. A szponzori szektor _______________________________________________24 2.5. A HIVATÁSOS LABDARÚGÁS MERCHANDISING PIACA......

Words: 13889 - Pages: 56

The Psychological and Business-Related Effects of Gift Giving (Hungarian)

...ajándékok alkalmazását, mivel sokkal egyedibbek, személyre szabottabbak, mint más marketing eszközök, és kapcsolatot teremtenek a vállalat és a megajándékozott között. A témaválasztásomat emellett befolyásolta, hogy alkalmi munkák során már én is találkoztam az üzleti célú ajándékozással kóstoltató hostessként. Az alkalmi mukák alatt egy FMCG vállalat2 munkatársaként kaptam néhány ajándékot (vállalati logóval ellátott pólót, övtáskát, és nyakbaakasztható telefontartót), illetve a kóstoltatások során a vállalat és a fogyasztók szemszögéből is megfigyelhettem az ajándékozás motivációit és hatásait. A tapasztalataim ösztönöztek arra, hogy mélyebben megismerkedjek az ajándékozási módszerekkel, az egyes célcsoportokhoz illő ajándékokkal és azok fogyasztói magatartást befolyásoló hatásaival. A dolgozatom elméleti, és kutatási részekre osztható. Az elméleti részen belül bemutatom az ajándékozás történetét, ami a primitív népekhez nyúlik vissza, majd a történet alapján következtetéseket vonok le a jelenlegi ajándékozási gyakorlatra vonatkozóan. Felsorakoztatom az ajándékozást mozgató pszichológiai tényezőket mind az ajándékozó, mind az ajándékozott oldaláról, majd elhelyezem magát az üzleti célú ajándékozást a marketing témakörében. Ezenkívül szó esik az ajándékozási alkalmakról, és a hozzá kapcsolódó protokoll és adózás kritériumairól. Mauss szerint3 az ajándékozásban háromféle kötelezettség létezik: adni, elfogadni és viszonozni. Az üzleti életben is megfigyelhető ez a......

Words: 12169 - Pages: 49

Szegenyseg a Globalizacio Tukreben

...egyes országok egymástól való függőségének erősödését, a külföldi tőkebefektetések növekvő értékét, a legális és illegális munkaerő-áramlást, és a turizmus növekedését. Jelenti továbbá az ötletek, tudás, normák és értékek szabad áramlását és egymásra hatását. Rendkívül összetett fogalom, melyről nehéz pontos definíciót adni. A legcélravezetőbb az, ha magát a globalizálódás jelenségét próbáljuk meghatározni: A világot átfogó társadalmi és gazdasági kapcsolatok kialakulásának folyamata. Az emberek életének számos területét olyan szervezetek vagy társadalmi hálózatok befolyásolják, amelyek több ezer kilométerre találhatóak attól a társadalomtól, amelyben élnek. A globalizálódás tanulmányozásának egyik legfontosabb problémája a világrendszer megjelenése, más szóval az, hogy bizonyos tekintetben a világ egyetlen társadalmi renddé szerveződik.” Mindez Bogár László elgondolásában: „A tradicionalistásból a modernitásba, majd a modernitásból a globalitásba vezető úton a termelés fő céljává és motivációjává egyre inkább a hatalom maximalizáció válik.” Dolgozatom fő kérdése az, hogy a globalizáció milyen szerepet játszik a szegénység alakulásában. A globalizációs folyamat a társadalmakat eddig 3 nagy csoportra osztotta. Egyrészt a globalizáltakra, akik olyan jövedelemmel rendelkeznek, hogy élvezhetik azokat a javakat és szolgáltatásokat, vagy legalábbis azok jórészét, amelyeket a XXI. század ajánl. Ebbe a csoportba a föld lakóinak kb. egyötöde sorolható. Döntő többségük a fejlett......

Words: 2492 - Pages: 10

Analyzing Jamaica as a Crisis Area in the World (in Hungarian)

...– gazdasági szektoronkénti eloszlás (2007) Mezőgazdaság: 5. 1% Ipar: 32. 7% Szolgáltatóipar: 62. 2% Aktív munkavállalók száma (2007) 1. 255 millió Munkavállalók aránya foglalkozási szektorok szerint (2006) Mezőgazdaság: 17% Ipar: 19% Szolgáltatóipar: 64% Munkanélküliség aránya (2007) 9. 9% Háztartási jövedelmek, fogyasztás százalékos eloszlása (2004) Legalacsonyabb 10%: 2. 1% Legmagasabb 10%: 35. 8% Családi bevételek eloszlása – Gini index (2004) 45. 5 Bruttó állóeszköz-beruházás (2007) A GDP 34. 2%-a Költségvetés (2007) Állami bevétel: 3. 716 milliárd USA dollár Kiadás: 4. 261 milliárd USA dollár Államadósság (2007) A GDP 126. 5%-a Inflációs ráta (fogyasztói árak szerint) (2007) 9. 5% Központi Bank leszámítolási kamatlába (2007. december 31.) NA Kereskedelmi Bank primer kamat rátája (2007. december 31.) 17. 2% Alaptőke (2007. december 31.) 1. 369 milliárd USA dollár Látszólagos alaptőke (2007. december 31.) 4. 54 milliárd USA dollár Belföldre benyújtott hitelek (2007. december 31.) 6. 609 milliárd USA dollár Mezőgazdasági termékek Cukornád, banán, kávé, citrusfélék, yamgyökér, ackee gyümölcs, zöldségek, baromfi, kecske, tej, héjas állatfélék, puhatestűek. Ipar főbb területei Turizmus, bauxit és alumínium, mezőgazdasági eljárások, könnyűipar, rum, cement, fém, papír, kémiai termékek, telekommunikáció. Ipari termékek növekedési......

Words: 14747 - Pages: 59

Zwack Unicum Zrt. Marketingstratégiája

...melyre nem kell jövedéki adót fizetni. Ez leginkább az alacsony árfekvésű adózott termékek (kommersz) volumenét érinti negatívan, itt a visszaesés négy év alatt 41%-os volt. A márkázott termékek (prémium és közepes árfekvésű cikkek) piaca elsősorban a lakosság csökkenő reáljövedelme és óvatosabb magatartása miatt csökkent. Továbbá ezen két termékcsoport között megfigyelhető egy átsúlyozódás az olcsóbb (közepes árfekvésű) termékek irányába. Így a prémium piac ma 25%-kal kisebb, mint négy éve volt, a közepes árfekvésű termékek volumene 5%-kal csökkent ezen időtávon.”- áll a cég éves jelentésében. (Zwack Unicm Nyrt. éves jelentése 2012-2013, 2013, 35. oldal). A viszonylag rossz piaci körülmények ellenére a Zwack Unicum Nyrt. továbbra is Magyarország piacvezető égetett szeszesitalgyártó és forgalmazó cége. Nettó árbevétele jelentősen visszaesett, ezzel szemben az adózott eredménye közel sem csökkent ugyanolyan mértékben (2. ábra), melyet a működési költségek hatékonyabb menedzselésének könyvelnek el (Zwack Unicm Nyrt. éves jelentése 2012-2013, 2013, 34. oldal). 1.3. Érintettek A vállalat nagy mennyiségben állít elő prémium és középkategóriás termékeket, így nem engedhet meg magának bizonytalan vagy rossz minőségű alapanyagaokat szállító partnereket. A speciális palackot és csomagolást német és osztrák vállalatok biztosítják évek óta. Az összes többi termék beszállítására a párévente kiírt tenderen keresztül licitálhatnak az erre felkért, megfelelő ISO minőségbiztosítású......

Words: 3173 - Pages: 13

Gazd Jog 2

...szerepét A Bankfigyelő Hálózat aktívan részt vett az EIR elkészítésében A Felülvizsgálat Ajánlásai a banknak ki kell vonulnia az olajipar támogatásából 2008-ig sürgősen moratóriumot kell alkalmaznia a szén kitermeléshez kapcsolódó beruházásokra A nemzetközi valutaalap és a Világbank Magyarországon A Bretton Woods-i intézmények 1944-ben jött létre USA és az Egyesült Királyság, valamint a velük szövetkezett 42 ország által Céljuk: a nemzetközi fizetések és a tőkeforgalom jogilag intézményesített kereteinek és rendjének megteremtése az új világ számára. Magyarország 1982-ben csatlakozott a szervezetekhez 1985-ben csatlakozott Magyarország a világbank két fiókintézetébe: Nemzetközi Fejlesztési Egyesülés, Nemzetközi Pénzügyi Társaság Csatlakozás Indokoltsága Hazánk részt vehessen a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokban, anélkül hogy felvételét nemzetközi pénzügyi szervezetekbe is kérné Magyarország jogosulttá vált arra, hogy jelentős nagyságú hiteleket vegyen fel konkrét beruházási programokhoz és a fizetési mérleg „karbantartásához” Lehetőség a magyar vállalatoknak közvetlen pályázásra a világbanki hitelekkel folyó beruházási programokban Különbségek az IMF és a WB között IMF Felügyeli: a nemzeti valuták kiegyenlített viszonyát az árfolyamok stabilitását a konvertibilitást kedvezményes rövid- és középlejáratú hitelekkel segíti a tagállamok fizetési mérleg egyensúlyának megtartását Különbségek az IMF és a WB között WB szervezeti......

Words: 515 - Pages: 3

Fogyasztói Magatartás Hungarian

...Házi dolgozat Fogyasztói magatartás 2./ Keressen olyan vásárlókat (jellemezze őket, és a megkérdezés körülményeit is adja meg), akik számára élmény, és akik számára egy szükséges rossz a vásárlás (minimum 3-3 fő)! Hasonlítsa össze és elemezze a kétfajta megközelítést! Név: Müller Nikolett Kód: EQNRAD Szak: Kereskedelem és Marketing 2 1. Bevezetés A döntésem a vásárláshoz való hozzáállás kutatására esett, vagyis hogy milyen okai lehetnek annak, hogy egyesek a vásárlásra élményként, avagy épp kellemetlenségként tekintenek. De szolgáltatóként, kereskedőként miért is van szükségünk ezekre az információkra? Azzal, hogy a fogyasztók motivációit kutatjuk, tanulmányozzuk, lehetőségünk nyílik arra, hogy ötleteket kaphassunk a termékek és szolgáltatások javításával, a megfelelő ár meghatározásával, az értékesítési csatornák helyes kialakításával továbbá más marketingtevékenységek megalkotásával kapcsolatban. 2. A kutatás folyamata Egy kutatás első lépése minden esetben a témában fellelhető szakirodalom felkutatása. Jelen kutatás esetében többségében Philip Kotler és Kevin Lane Keller Marketingmenedzsment című könyvére támaszkodom, pontosabban annak 6. fejezetére. A szakirodalom áttanulmányozását követően kezdtem bele a kérdéssor kidolgozásába. Mivel a fogyasztói magatartás igen szűk szeletét kellett bemutatnom, maga a kérdéssor is rövid és lényegre törő. A kérdéssor 7 főkérdést és 3 statisztikai adatokkal kapcsolatos kérdést tartalmaz, ennek megfelelően az egyes......

Words: 2798 - Pages: 12

Flare Fragrance Case Study

...üzletág, az Anyák Napja és a karácsony a két legfontosabb időszak, amikor sok férfi és nő vásárol parfümöt ajándékba. A kiskereskedelmi árrés – az iparági szokásoknak megfelelően – 40% volt a Flare termékek után is. A Flare mindent megtett, hogy a kiskereskedők az általa javasolt fogyasztói árakat alkalmazzák. És ez általában így is történt. A Flare ügyfélkapcsolati igazgatók – szintén az ipari átlagnak megfelelően – 3% jutalékot kaptak a gyári értékesítési forgalom után. A kereskedők érdekeltségét a cég különböző promóciókkal, például árengedményes csomagokkal támogatta: „egyet fizet kettőt kap”, valamint „egyet fizet és a másodikat kedvezménnyel kapja”. A Flare – más tömegmárkák előállítóival ellentétben – az árengedményeket önmagában nem támogatta, és nem adott kuponokat sem. Időnként a kereskedőknek adott kedvezményt, a szokásos 40%-os árrés felett további 5–10% engedménnyel szállította a termékeit. A 2. melléklet a Flare bevételkimutatását, a Flare parfümök költségstruktúráját mutatja. Reklám, promóció és marketingkommunikáció 2008-ban az amerikai piacon a felnőtt nők mintegy 74%-a, a tinédzsereknek pedig 75%-a használt valamilyen parfümöt.2 Ilyen nagy lefedettséggel és ennyire sokféle fogyasztói szegmenssel, a fogyasztók megnyerése érdekében a vállalatoknak újabb és újabb marketingeszközöket kellett alkalmazniuk, a bolti bemutatóktól kezdve az interaktív weboldalakon keresztül a katalógusokba tett illatcsíkokig. A Flare leggyakrabban használt promóciós eszköze az......

Words: 5056 - Pages: 21

Beer Marketing

...mögött. A Dreher 24 értékelése A teszt egyik célja a Dreher 24 sportos pozicionálásának megítélése volt. Ehhez is készítettünk képes felmérést. Több kép is ábrázolt sportos szituációt különböző környezetben. Azonban minden esetben ezeket a képeket azonosították a legkevésbé a Dreher 24-el. Az ábrán is jól látszik, hogy az 1-5-ig terjedő skálán legtöbben a legkisebb mértékben azonosították a lenti képet a Dreher 24-el. Későbbi eredményeinknek némileg ellent mond, hogy a nyári hangulatot ábrázoló képet is legtöbben nem tudták azonosítani a Dreher 24-el, azonban itt a válaszok megoszlása között kicsi eltérés tapasztalható. A képes tesztből még kiderült, hogy a Drehert nem tartották a válaszadók fiatalosnak semmilyen környezetben. Fogyasztói szokások Az íz hatása (6-os jelenti a legfontosabbbat Az íz hatása (6-os jelenti a legfontosabbbat A kérdőív alapján sörök kiválasztásakor a legfontosabb tényező az íz, a válaszadók 35%-a tartotta ezt nagyon fontosnak. Az ár végzett a második helyen, így az árazásnak is nagy szerepe van az íz mellett a fogyasztók választásának befolyásolásában. De ezt csak 8%-ban választották a legfontosabb választási tényezőnek, azonban közel 60%-ban választották a második legfontosabbnak. Ezeket mellett mások javaslatát jelölték még sokan jelentős választási tényezőnek (37%-ban 5-ös szavazat). A z árhoz hasonló jelentőséget csatoltak a válaszadók a márkához, a márkát sokan tartják fontosnak sörvásárlás során. A kutatásból kiderült még,......

Words: 871 - Pages: 4

Feleadatok

...releváns adatai a következők: Külső Bevételek szegmensek közötti Szegmens által realizált nyereség Szegmens által realizált veszteség Eszközök Magyarország 220 000 3 500 15 000 145 000 Románia 142 000 1 600 (2 600) 83 400 Ausztria 356 000 12 500 29 600 215 000 Csehország 48 000 800 2 800 37 500 Határozza meg, hogy mely országok felelnek meg a szegmensek szerinti jelentés kritériumainak és ez lefedi-e a standard által minimálisan előírt bemutatást! Megoldás: A fentiek alapján, egy működési szegmenset akkor kell elkülönítetten megjeleníteni, ha eléri az összes szegmens által realizált árbevétel (külső és szegmensek közötti együttvéve) 10%-át, az összes realizált nyereség vagy veszteség 10%-át (attól függően, hogy abszolút értékben melyik a magasabb érték), valamint a szegmensek összes eszközeinek 10%-át. Összesen Bevételek (külső és szegmensek közötti) Szegmens által realizált nyereség Szegmens által realizált veszteség Eszközök 784 400 47 400 (2 600) 480 900 10% 78 440 4 740 (260) 48 090 7 A fenti táblázatból látható, hogy ebben az esetben a realizált nyereség 10%-a a magasabb, így a határértékek a következők: árbevétel 78 440, eredmény 4 740, eszközök 48 090. Ennek alapján megállapítható, hogy Csehország kivételével minden ország teljesíti a feltételeket, Románia esetében egyedül az eredmény esik a 10%-os határérték alá. Magyarország Bevételek Szegmens által realizált nyereség Szegmens által realizált veszteség Eszközök 223 500 15 000 145 000 Románia 143 600......

Words: 3882 - Pages: 16

Nestle

...részesedést szerzett a L’Orealban, majd felvásárolta az Alcon gyógyszeripari céget. A közelmúlt tranzakcióival a cég elsősorban piaci jelenlétét erősítette az adott szegmensben, például a konyhai termékek területén az olasz konyha specialistájával, a BUITONI-val 1988-ban, a csokoládé és édesipari termékek területén a ROWNTREE szintén 1988-as felvásárlásával, a fagyasztott termékek területén a 2002-es CHEF AMERICA és SCHÖLLER felvásárlásokkal, vagy az energiaételek területén a POWERBAR 2000-es felvásárlásával. A Nestlé csecsemőtápszere, sűrített alpesi teje illetve a Maggi termékek már a 20. század elején megvásárolhatók voltak hazánkban. Akkoriban még csak egyetlen ügynök képviselte a céget az országban. Napjainkra a Nestlé Hungária Magyarország legnagyobb élelmiszeripari vállalata lett, minőségi termékeivel vásárlók millióit szolgálja ki nap, mint nap. (I2) 1.2. A Nestlé Hungária Kft. ,,A Nestlé Hungária Kft., a Nestlé S.A. leányvállalata 1991-ben jött létre. Az azóta eltelt évek során a vállalat folyamatosan fejlesztette termékskáláját: jelenleg édesipari termékekkel, instant italokkal, reggeliző pelyhekkel, ásványvízzel, állateledelekkel, csecsemőtápszerekkel, konyhai, és nagykonyhai termékekkel, valamint jégkrémekkel van jelen a magyar piacon. A Nestlé négy magyarországi gyárában összesen közel 1600 embert foglalkoztat. Szerencsen kakaó- és kávétermékeket, Diósgyőrben üreges csokoládéfigurákat, Bükön állateledelt, Kékkúton pedig ásványvizet állítanak elő. A......

Words: 2434 - Pages: 10

The Change in János Kádárs Dictatorship

...being successful politician considering the period from 1956 to 1963, as he achieved his goals, kept the rebellions down and showed example to other Eastern bloc countries. However, whether his methods of achieving the goals were moral, is another topic to discuss. Bibliography 1. Roger Gough, A good comrade Kádár János, [ford. Rákócza Richárd]Kádár János a jó elvtárs?,Budapest, JLX kiadó, 2006 2. Huszár Tibor, Kádár János politikai életrajza, Budapest, Kossuth Kiadó, 1. 2001 3. Huszár Tibor, Kádár János politikai életrajza, Budapest, Kossuth Kiadó, 2. 2003 4. Huszár Tibor - Szabó János, Restauráció vagy kiigazítás, Budapest, Zrínyi Kiadó, 1999 5. Szabolcs Ottó, Magyarország története, Budapest, Gondolat kiadó, 1976 6. Romsics Ignác, Magyarország története, Budapest, Akadémiai kiadó, 2007 7. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/309432/Janos-Kadar Photo: http://www.johnkadvany.com/GettingStarted/Kadvany_Design/Assets/images/LakatosImages/Kadar.png Appendix Interview: 1. Could you feel the influence of the USSR? The influence of the USSR was very strong in the aftermath of the Second World War, however after 1956 the pressure reduced. The causes of the change are not be searched in the events of the revolution in 1956, but in the ruling class of the USSR, as Khrushchevs dictatorship was softer than the antecedents such as Stalin, Malenkov or even Bulganin. The soviet will was felt everywhere. 2. Did......

Words: 4523 - Pages: 19

Tehnici Şi Manevre Fundamentale În Masaj

...TEHNICI ŞI MANEVRE FUNDAMENTALE ÎN MASAJ Protocol 1. Regiunea spatelui (regiuni: dorsală, lombară, sacrată) 1. Efleurajul iniţial - forma longitudinală - simultan (variante „tras/împins”) - alternativ - forma transversală - simultan - alternativ - “în romb” pe regiunea lombară - pe grupe musculare (“mână după mână”): marele dorsal, trapez inferior, trapez mijlociu 2. Presiuni - NU se execută pe regiunea lombară - simultane în ritmul respiraţiei (la sfârşitul expirului), cu precădere la baza regiunii dorsale; - alunecate, pe coloană cu o palmă în prelungirea coloanei, iar cealaltă perpendiculară pe ea; - cu policele de o parte şi de alta a apofizelor spinoase 3. frământat - longitudinal – cu o singura mână pe o parte - pe ambele părţi - transversal - în cută - în contratimp (“în val”) - geluire - palpare rulata 4. fricţiune – cu degetele, policele, podul palmei, rădăcina mâinii (eminenţa tenara/hipotenara), marginea cubitală, despicătura mâinii, pumn, nodozităţi 5. vibraţii - alunecări vibrate în lungul regiunii - vibraţii statice pe locul dureros 6. tapotament – NU se execută pe regiunea lombară protejând lojile renale - tocat – cu marginea cubitală ...

Words: 1199 - Pages: 5

Andorka Rudolf

...a társadalom után szükségszerűen következik a szocialista társadalom. A szocialista rendszer – Marx jóslatával ellentétben, hogy a gazdaságilag fejlettebb országokban fog először megvalósulni a szocializmus – külső hatalmi ráhatás nélkül a meglehetősen elmaradott társadalmakban valósult meg. Bizonyos fejlettségi szint elérése után a szocialista társadalom rendre összeomlott és helyén egy kapitalista típusú rendszer valósult meg. Karl Popper (1989), aki Marx elméletét bírálva mondta, hogy a jövőbeli történelmi fejlődés kutatása nem tudományos feledat. 4. Marx több, a korabeli kapitalista társadalmakban megfigyelt tendenciára alapozta azt a jóslatát, hogy a kapitalizmust felváltja a szocializmus. Ilyen a gazdasági válságok ismétlődő megjelenése. (1929-es évet követő világgazdasági válság) 5. Marx megfigyelte a munkásosztály elnyomorodását, melyről kétféle értelemben beszélt: - az abszolút elnyomorodás – a munkások életszínvonala abszolút értelemben egyre mélyebbre süllyed, vagyis egyre kisebb bérből egyre kevesebbet tudnak élelmiszerre, ruházkodásra, lakásra fordítani. - relatív elnyomorodás – a munkások életszínvonala nem szükségképpen süllyed absz. értelemben, de a tőkések és a munkások jövedelme közötti rés egyre nagyobbá válik. Értéktöbblet–elmélet – az áru értéke arányos az előállításra fordított munkával arányos. Az áru ára ezen értékkel azonos, vagy afelé közeledett. Marx szerint a munkaerő az egyetlen áru, melynek két eltérő értéke van: a/ használati......

Words: 23836 - Pages: 96