20,000 Miljen Onder Zee

In: Novels

Submitted By toast
Words 1646
Pages 7
106

toestand?"
Ik aarzelde om te spreken.
"Gij kunt gerust spreken," zeide de kapitein, "die man verstaat geen Fransch."
Ik keek den gewonde nog eens aan, en antwoordde:
"Die man zal binnen twee uur dood zijn."
"Kan niets hem meer redden?"
"Niets."
De hand van den kapitein wrong zich krampachtig samen, en eenige tranen sprongen hem uit de oogen, welke ik niet dacht dat ooit tranen konden storten. Ik beschouwde nogmaals den stervende, wiens leven langzaam wegvlood; zijne bleekheid werd nog vermeerderd door het electrieke licht, hetwelk dit doodbed bescheen. Ik vestigde het oog op het schrandere gelaat, waarin tal van rimpels, door het ongeluk, misschien door de ellende gegrift waren. Ik trachtte door te dringen in het geheim van dit leven door middel, van enkele woorden, welke over zijn lippen kwamen!
"Gij kunt vertrekken, mijnheer Aronnax," zeide kapitein Nemo.
Ik liet den kapitein in de hut van den stervende en ging ontroerd van dit tooneel naar mijne kamer. Ik werd gedurende den ganschen dag door sombere voorgevoelens gekweld. Dien nacht sliep ik slecht, en in mijn dikwijls afgebroken slaap meende ik in de verte te hooren zuchten en lijkzangen zingen. Was dit soms het gebed voor stervenden in die taal, welke ik niet begreep?
Den volgenden morgen ging ik op het plat; de kapitein was er reeds; toen hij mij zag, kwam hij naar mij toe.
"Mijnheer de professor," zeide hij, "hebt gij lust om heden eene wandeling onder zee te maken?"
"Met mijne makkers?"
"Als zij lust hebben."
"Wij zijn tot uw dienst, kapitein."
"Ga dan uwe scaphanders aandoen."
Van den stervende werd er niet gesproken. Ik ging naar Ned Land en Koenraad, en deelde hun des kapiteins voorstel mede. De laatste haastte zich om het aan te nemen, en ditmaal was ook de Amerikaan genegen om ons te volgen.
Het was acht uur 's morgens; een half uur daarna waren wij voor onze nieuwe…...

Similar Documents

Cricket and Gambling

...Cricket, Gambling and India Gambling has gambled heavily on India. It’s appetite to enter Indian market, over the years, has shown only signs of strengthening. Now it has on its side some of the biggest moguls of Indian industry like Subhash Chandra (Zee) and Vijay Mallya (Kingfisher). Subhash Chandra might be famous as a media biggie but as early as in 2007 he earned almost as much from his lottery brand Playwin as the rest of his media, packaging and real estate businesses added together i.e. a cool Rs. 2400 crore. According to Playwin website, the company has at least ten games to offer. The lotto & gaming brand of Pan India Network Ltd. claimed in June 2010 to have created 71 crorepatis and over 3,000 lakhpatis from all over India within a short span of 8 years since its establishment. Of course it doesn’t talk about the many people who would have gone bankrupt due to gambling. But this is the visible picture. According to a story published in the Businessworld in 2008, unlawful betting in the IPL cricket season averaged $100 million per match in 2008. Indians bought over 30 million lotteries a day and the lottery market alone was estimated to be upto Rs 50,000. The total gambling industry was upwards of Rs. 100,000 crore in 2008 itself. There is hardly any doubt that despite all the recessions, the gambling industry has only gone up. Howsoever we frown at the moral aspect of gambling, it remains the most popular vice. That it can’t be stopped is clear. That it...

Words: 740 - Pages: 3

Kruistocht

...van adel slapen. Hij zegt dat hij het er niet mee eens is hoe de kruistocht nu georganiseerd is, en hoe hij het wil. De monniken geven toe en zo komen er verschillende groepen in het kinderleger: jagersgroepen, visgroepen, leerlooiersgroepen en orde bewakers. Hij stelt over elke groep een leidinggevende aan en dat zijn niet alleen kinderen van adel, dat zijn ook kinderen die gewoon uit het kruisleger komen. Zo krijgt Dolf langzaam maar zeker de leiding over de kinderkruistocht. Als ze de stad Rottweil bereiken mogen ze weer niet naar binnen en ze krijgen ook geen eten. De kinderen beginnen al honger te krijgen, maar Dolf krijgt een bakker zover om samen met enkele kinderen, 800 broden voor de kruistocht te bakken. Bij de stad breekt er onder de kinderen ook een epidemie van de scharlaken dood (roodvonk) uit. Hieraan sterven heel veel kinderen, maar Dolf weet met zijn kennis van ziekten (die hij uit de twintigste eeuw heeft) te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreid. De twee monniken hebben de hele kruistocht vreselijke haast, maar Dolf doet het net zo lief wat rustiger aan. Daarom heeft Dolf heel vaak conflicten met Dom Anselmus, een van de monniken. Dom Johannis de andere monnik is wat gematigder. Als ze bijna de Alpen in zullen trekken beschuldigt Dom Anselmus, Dolf van ketterij. Hij daagt hem voor een volksgericht. Dolf komt in een heel netelige positie maar wordt door een andere monnik, Dom Thaddeus, en een litteken dat door een hond is aangebracht gered. De......

Words: 1272 - Pages: 6

Communicatie & Media

...ook meer aan omdat wij zelf tot de doelgroep van GOGO behoren. Voordat we aan de slag konden met het middelen- en mediaplan hebben we eerst de marketingstrategie van GOGO tours onderzocht en vervolgens hebben we gekeken naar de marketingstrategie van Beachmasters, de grootste concurrent van GOGO. Vervolgens hebben we alle middelen beoordeeld, we hebben daarbij gekeken hoe GOGO overal gebruik van maakt, maar ook hoe de concurrent het allemaal aanpakt. Tenslotte hebben we het mediaplan geschreven. Hierin kunt u alles lezen over de uiteindelijke campagne. Samenvatting: In dit rapport wordt u uitgebreid ingelicht over de nieuwe campagne van GOGO tours. In hoofdstuk 2 wordt de marketingstrategie van GOGO behandeld. Hierin wordt onder andere verteld over de missie en de visie van GOGO, de doelgroep en wat het budget is voor de nieuwe campagne. Hierin is ook het moodboard van de doelgroep van GOGO terug te vinden. In hoofdstuk 3 wordt er over de externe marketingstrategie, dus die van Beachmasters geschreven. In hoofdstuk 4 wordt er bekend gemaakt welke middelen er worden ingezet voor het mediaplan. In hoofdstuk 5 worden deze middelen besproken en toegelicht met verschillende voorbeelden. In hoofdstuk 6 is het uiteindelijke mediaplan te vinden. Hierin bespreken we het creatieve voorstel en hoeveel dit zal gaan kosten. In de bijlage worden de middelen besproken die niet inzetten bij de campagne maar die we wél hebben beoordeeld.   Hoofdstuk 2:......

Words: 3396 - Pages: 14

Sustainabillity Programs of Food Concerns

...waarde aan hecht en waar ik in mijn carrière voor zal leven. Duurzaam ondernemen is waar de 3 punten samenkomen, dit kan simpel gezegd worden door verantwoordelijk te ondernemen. Hier wilde ik meer over te weten komen en ik hoop ook mijn eigen vraag te kunnen beantwoorden: Kunnen we in de toekomst op een verantwoordelijke manier geld verdienen? Deelvraag 1: Wat is duurzaam ondernemen? * Duurzaam ondernemen voorwaarden * Duurzaam ondernemen een nieuw begrip? * Maatschappelijk verantwoord, tot hoever gaat dit? * Hoe is dit begrip in te omschrijven binnen het kader van Unilever? * Hoe is dit begrip in te omschrijven binnen het kader van P&G? * Hoe is dit begrip in te omschrijven binnen het kader van Ahold? Onder duurzaam ondernemen verstaan we over het algemeen een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Dit wordt ook wel de triple-P benadering genoemd. Kort gezegd, bij het ondernemen moet er voldoende aandacht worden besteed aan het milieu, het welzijn van de medewerkers en het welzijn van de maatschappij. Er zijn mensen die vinden dat duurzaam ondernemen of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog verder gaat dan de triple-P benadering. Dit is alleen de uitvoering van het duurzaam ondernemen, nog verder gaat een bijdrage die een duurzaam bedrijf aan de samenleving meegeeft. Het is namelijk de taak voor een duurzaam......

Words: 16672 - Pages: 67

French Vocabulaire

...un oeil (m) kin le menton (m) het voorhoofd le front (m) wenkbrauwen les sourcils (m) neus le nez (m) tong la langue (f) wangen les joues (f) oren les oreilles (f) lippen les lèvres (f) tanden les dents (f) sproeten les taches de rousseur (f) mond la bouche (f) aankondigen annoncer verlaten quitter negeren ignorer gelijken op ressembler Qu’est-ce que tu mets? Een broek un pantalong Een hemd (voor vrouwen) un chemisier Een pul un pull Een top / marcelleke un débardeur Een golf Un gilet Un cardigan Een t-shirt un t-shirt Een kostuumvest un veston Een kostuum un costume Een vest (voor onder een kostuum) un gilet Een vlinderdas un moeud papillion Een maatpak met rok un tailleur Een mantel un manteau Een regenjas un imper(méable) Een muts un bonnet Een hoed un chapeau Mannen onderbroek un slip Boxershort un caleçon Een bh un soutien-gorge Een zwembroek un maillot de bain Zakdoeken un mouchoir Een kleed une robe Een rok une jupe Een hemd (voor een man) une chemise Een jas une veste Onderbroek une culotte Een dag une cravate Een sjaal une écharpe Een riem une ceinture Een pet une casquette Handschoenen des gants (une paire de gants) Kousen des chausettes (une paire de chaussettes) Nylon kousen...

Words: 2025 - Pages: 9

Boek Verslag

...het nederlands les lazen we Het Gouden Ei. Het werd door Tim Krabbe geschreven en het won een aantal prijzen, zoals de Gouden Kalf en diepzee prijs. Hij schreef ook andere boeken, zoals de grot, de renner enz. Uitgegeven in 1984 was het een hit thriller die werd opnieuw gemaakt in zowel Nederlands als Engels. De titel is verbonden op veel manieren om het boek en deze kleine functies maken het boek nog interessanter. Voor mij was het een goed boek, want het had een andere chronologische volgorde. Het had ook veel spanning in het en het is ook een page turner. Ik zal dit alles later uitleggen, maar laat ik eerst vertellen een korte samenvatting over het boek. Synopsis Rex en Saskia zijn op weg naar hun vakantiebestemming aan de Middellandse Zee. Onderweg stoppen ze bij een benzinestation om even uit te rusten. Saskia gaat naar het toilet en iets te drinken halen. Rex denkt aan de vakantie van drie jaar geleden. Op een gegeven moment was de benzine op. Saskia heeft toen drie uur in de auto moeten wachten, totdat Rex met brandstof terugkwam. Ze was toen helemaal overstuur. Als kind had ze een nachtmerrie gehad, waarin ze opgesloten zat in een Gouden Ei. Tijdens haar verblijf in de auto was deze nachtmerrie weer naar boven gekomen. Inmiddels wacht Rex al een hele tijd op haar, maar ook de medewerkers weten niet waar zij is. Daarna belt hij de politie en het hotel waar ze naar toe zouden gaan, maar niemand kan hem helpen. Raymond Lemorne blijkt al zijn hele leven vreemde gedachten......

Words: 1288 - Pages: 6

Wordsworth Wordpainter

...vergeten. De Duitse romantische landschapsschilder Caspar David Friedrich beschikt in mijn ogen over ditzelfde talent. Als ik kijk naar afbeelding 1.1. brengt het schilderij de overweldigende ervaring van een adembenemend landschap net zo goed op mij over als de poëzie van William Wordsworth. De romantiek heeft de basis gevormd voor een belangrijke pijler waar nu onze westerse samenleving op rust. Dat wij nu zoveel waarde hechten aan emotie en verbeelding hebben we dus onder andere te danken aan William Wordsworth. Veel kenmerken van de romantiek vinden we ook terug in hedendaagse cultuurproducten, zoals de film de Titanic. Literatuurlijst Coleridge, S. T., Manson, M., Wordsworth, W. (2007) Lyrical Ballads De Selincourt, E., Darbishire, D., Wordsworth, W. (1993). The Prelude: or, Growth of a poet’s mind Rebold Benton, J., & DiYanni, R. (2012). Arts and Culture, an introduction to the humanities ------------------------------------------------- Bijlage Afbeelding 1.1. De wandelaar boven een zee van mist uit 1818 van Caspar David Friedrich -------------------------------------------- [ 1 ]. Blank vers [ 2 ]. Een combinatie van onbeklemtoonde en vervolgens een beklemtoonde tettergreep...

Words: 826 - Pages: 4

Jillos

...energiebron. De Olympische Spelen (2008) was de oorzaak dat China iets tegen de vervuiling ging doen.De luchtkwaliteit was te slecht voor de atleten, ze konden in gevaar lopen.Veel maatregelen werden genomen:Autoverbod, de uitstoot van chemische fabrieken en energiecentrales moesten met 30% verminderen, het weghalen van ongeveer 300.000 waar vervuilende voertuigen, barbecue verbod, etc.→ BraziliëIn Brazilië wordt veel bos gekapt door commerciële houtkapbedrijven. Het hout wordt verkocht aan het buitenland en is grote inkomstenbron voor Brazilië.Ook wordt veel bos gekapt voor de mijnbouw. Daarnaast is het land bezig met het opwekken van hydro-elektriciteit. Ze willen veel stuwdammen bouwen, maar daardoor zullen grote stukken tropisch bos onder water komen te staan. Ze leggen ook veel plantages aan voor tropische gewassen: koffie, cacao, etc. De bestrijdingsmiddelen die op de plantages worden gebruikt geven veel schade aan het woud en samen met de houtkap heeft dit gevolgen voor de biodiversiteit. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levensvormen in een ecosysteem.Er blijven dus minder soorten bomen en planten over. Dit geeft ook weer een probleem, omdat de bossen veel bescherming geven tegen de enorme hoeveelheden neerslag. Er is dus meer kans op overstromingen. Ook door het platbranden van de bossen komen veel schadelijke stoffen vrij die meespelen met het versterkte broeikaseffect. → NatuurrampenDoor natuurrampen stijgt de voedselcrisis, bijvoorbeeld door......

Words: 832 - Pages: 4

Gleo

...belangrijk om het bedrijf te positioneren in de markt. Segmentatie is dan ook bepalend voor onder andere: welke concurrenten je hebt, aan wie je producten gaat verkopen en waar je marketing acties op gericht zullen zijn. Marktpositie: Positie in de markt, hoe iets ervoor staat in de markt, ook wel marktgegevens. Klanten Kernrelaties:De belangrijkste klanten van je onderneming. Klantengroepen: De klant onderverdelen in groepen zodat je ze makkelijker kunnen definieren. Concurrenten en handelspartners Handelspartners: De partijen waarmee je handelt. Medewerkers: De mensen die in je bedrijf werken. ------------------------------------------------- Aandeelhouders: De mensen die een aandeel hebben in je bedrijf. METHODEN OM TRENDS TE BEPALEN: Extrapolatie: is het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks liggen.  De vraaggedreven method: Kijken wat de vraag naar iets zal zijn. Embryotheorie: Analogie: Overeenkomst die je vaststelt en die je tot uitgangspunt neemt voor een redenering of vaststelling. Analyse periodieke golven: Spreekt voor zich ------------------------------------------------- Marktonderzoek: Onderzoek doen naar hetgeen dat je wilt weten. 1. Benoem de 5 methoden om trends te bepalen. Extrapolatie De vraaggedreven methode Embryotheorie Analogie Analyse periodieke golven ( Marktonderzoek ) 2. Wat verstaan we onder SIVA en vul deze in voor de Efteling? Sollutions: Beleving, Herkenning, Spontaniteit,......

Words: 4688 - Pages: 19

Jaja

...kunnen de armen uit de armoede geraken? Dit is een vraag dat wel heel de wereld kan boeien, van politici tot uiteraard de armste onder ons. Veel mensen zijn met deze vraag dan ook dagdagelijks bezig want armoede is nog steeds een zeer groot probleem in onze samenleving. En niet alleen in onze samenleving alleen, wereldwijd is het nog steeds een zeer groot probleem dat alle mensen aangaat. Hoe vaak zien we niet beelden van arme mensen die moeten leven in sloppenwijken, die hard moeten werken voor het beetje geld dat ze ervoor krijgen, kinderen die sterven van de honger. Het is bijna dagelijkse kost geworden. En er worden wel jaarlijks vele donaties gegeven voor de armoede, er worden vele acties gedaan, maar nog steeds kampen we met te veel armoede. Is armoede wel een probleem dat kan opgelost geraken, hoe kunnen de armen uit hun armoede geraken? Willen de armen wel uit hun armoede geraken? Bij deze vraag begint het allemaal, men wil wel de mensen uit de armoede helpen maar willen ze wel geholpen worden? Vaak is het ook wel het geval dat die mensen niet geholpen willen worden, soms gewoon vanwege hun trots, maar soms zijn ze ook gewoon ‘’blij’’ met de omstandigheden waarin ze in leven. Onlangs was er een tv-reeks te zien op één genaamd ‘’Homeless world cup’’. Dit gaat over een aantal daklozen/armen die dan een voetbalploeg gaan vormen onder de leiding van hun trainer Gilles De Bilde, hun doel is dan meedoen aan de Homeless world cup in Australië. Sommige mensen zijn......

Words: 1623 - Pages: 7

Cost Accounting

...loan receivable from Urb that was offset against Urb's capital account balance. (3) Van and Woo may have had loan accounts that, when combined with their capital accounts, gave them larger partnership equities than Urb's. (4) Urb may have withdrawn noncash assets from the partnership during the liquidation. 13. The carrying amounts of the LLP’s assets should be increased to current fair value on the date of incorporation because Yang-Zee Corporation is a new legal entity and accounting entity separate from its owners. Even though all the capital stock of Yang-Zee has been issued in equal amounts to the former partners, the corporation may later obtain authorization for additional capital stock to be issued to outsiders. In this event, Yang and Zee will suffer if the partnership asset values are not revised upward on the date of incorporation because of the understatement of their investments in Yang-Zee Corporation as compared with the investments of other shareholders. Also, in obtaining credit or bank financing, Yang-Zee Corporation may be handicapped by the understatement of assets and understatement of stockholders' equity. 14. A joint venture differs from a partnership in that it is a temporary association of individuals or business enterprises that combine resources for the purpose of carrying out a specific project, such as exploration for petroleum in a foreign country. A joint venture has many of the characteristics of a partnership, but it......

Words: 6976 - Pages: 28

Negers

...123 GEOGRAFIE: Autonome regio’s Op bovenstaande kaart kun je de autonome regio’s van spanje zien en de bijbehorende hoofdstaat van elke regio. (bovenste regel de regio en onderste regio de hoofdstaat) Provincies: • Almeria (670D) • Cadiz (1,2MIL) • Cordoba (800D) • Granada (900D) • Huelva (500D) • Jaen (650D) • Malaga (1,5MIL) • Sevilla (1,8MIL) (HOOFDSTAD) D= duizend MIL=miljoen (getallen zijn het circa aantal inwoners) LIGGING: Andalusië is gelegen in het zuiden van Spanje. Het gebied grenst in het noorden aan Extremadura en Castilië-La Mancha, in het oosten aan Murcia, in het zuiden aan de Middellandse Zee en Gibraltar, en in het westen aan Portugal en de Atlantische Oceaan. Geografisch gezien valt Andalusië te verdelen in drie delen: • De Sierra Nevada • De Sierra Morena in het noorden op het grensgebied van Extremadura en Castilië-La Mancha. • De vallei van de Guadalquivir ligt hiertussenin, met het beschermde moerasgebied "Marismas del Guadalquivir”. KLIMAAT: De zomers zijn droog en de winters zacht. Maar binnen Andalusië zijn er veel verschillen, van de uitgebreide kusten tot de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada. Mensen kunnen soms s’ochtend gaan skien en bijvoorbeeld in de middag gaan zwemmen omdat de temperatuur zo verschilt bij de bergen. Terwijl de kustplekken meestal een normaal klimaat hebben,kan het in het binnenland enorm heet worden: de regio Sevilla is wat dat......

Words: 1107 - Pages: 5

Paper Competentie Management

...een uitgebreid diversiteitsbeleid. Binnen een organisatie krijgt men onder andere te maken met personen met zeer verschillende achtergronden en capaciteiten. Als verantwoordelijke voor een sociaal verantwoord beleid is het dan ook prioritair dat men een werkomgeving in de hand werkt waar iedereen zich thuis voelt. Men moet er met andere woorden een open organisatie op nastreven. Nu is het natuurlijk niet mogelijk om bijvoorbeeld werknemer A te verplichten geen vooroordelen ten opzichte van werknemer B op na te houden. Maar wat men wel kan doen is bepaalde initiatieven organiseren die tot wederzijds respect en appreciatie leiden. Zo lijkt het mij bijvoorbeeld een goed idee om op geregelde momenten bedrijfsactiviteiten buiten de werkuren te organiseren. Wanneer men dan bijvoorbeeld te maken krijgt met een etnisch zeer gediversifieerd personeelsbestand, kan men beslissen om die activiteit eens te laten doorgaan in een andere culturele setting. Ik denk bijvoorbeeld aan een Turks café. Zo leert men op termijn de verschillende gewoontes en culturele achtergronden van de mensen kennen. Want waar men mee vertrouwd is, heeft men doorgaans minder problemen mee. Een tweede aspect van een goed diversiteitsbeleid is het bestaan van kanalen om problemen te detecteren. Hierin speelt de HR-manager volgens mij een cruciale rol. Zoals we zagen bij de restaurantketen Alma slaagt het management er daar in om problemen die onder andere voortvloeien uit diversiteit in de kiem te smoren. Net omdat......

Words: 2241 - Pages: 9

Onderzoeksvaardigheden

...van biomassa, zoals hout. Het gevaar is dat zij een bijna-monopolie op de groencertificaten krijgen, waardoor ze de prijs sterk kunnen opdrijven en miljardenwinsten vangen. Dat zou een huishouden 1.000 euro per jaar extra kunnen kosten. Om dat te voorkomen, wil Verhagen dat er voor kolencentrales ook een biomassabijstookverplichting komt. Pas boven een bepaald percentage levert het meegestookte hout groencertificaten op, die geschikt zijn voor de verkoop. Die maatregel moet er ook toe leiden dat duurdere opties voor groene energie (wind op zee, zonnepanelen) kunnen concurreren met de biomassabijstook. De biomassabijstookverplichting zou volgend jaar al moeten ingaan. De leveranciersverplichting pas in 2015. De branchevereniging Energie Nederland, die al een jaar pleit voor de leveranciersverplichting, verwelkomt de politieke eensgezindheid. Volgens een woordvoerder moet de maatregel wel deel uitmaken van een bredere Green Deal, waarin onder meer ook de productie van groen gas wordt versneld. Samson (PvdA): 'Eindelijk af van het zwabberbeleid' Bron 2: Monitor schoon en zuinig. Opgesteld door het ECN in opdracht van ‘Schoon en zuinig’ een project van de overheid. Opgesteld April 2010. We hebben een samenvatting gemaakt van hoofdstuk: 4.3.4: Energie: Ontwikkelingen duurzame energie. Site: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/04/29/monitor-s-z.html Samenvatting bron: Het gebruik van......

Words: 1926 - Pages: 8

Onderzoek Buitenspeelruim

...................................................................... 34 Referentielijst .......................................................................................... 35 Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Observatielijst ........................................................................ 36 Ingevulde observatielijsten ...................................................... 39 Onderzoeksplan ..................................................................... 51 Fotoverslag ............................................................................ 62 Buitenspeelruimten Nick Werring 2011 6 1.0 Inleiding Het is een feit dat de Nederlandse jeugd steeds vaker lijdt aan bewegingsarmoede, dit wordt onder andere gesignaleerd door verschillende gemeenten. Dit is de reden dat gemeenten vaak het initiatief nemen om buitenspeelruimten te realiseren. De vraag is echter of deze buitenspeelruimten wel het gewenste resultaat realiseren. De gemeente wil dat er een onderzoek wordt gehouden naar de ideale buitenspeelruimte. Dit onderzoeksrapport geeft een beeld van de functies van verschillende buitenspeelruimten. Door middel van deskresearch zullen de demografische factoren van de buitenspeelruimten geanalyseerd worden. Daarnaast zal het beleid van de gemeenten Delft en Den Haag met betrekking tot buitenspeelruimten geanalyseerd worden. Om de bijdrage die buitenspeelruimten leveren aan de gezondheid van kinderen te bepalen is er een......

Words: 10258 - Pages: 42